Maľovanie čiar na ihrisku

Dnes, ako aj v minulosti je samozrejmosťou (a smutné je, ak to tak nie je) mať priestor, kde si môžu deti, mládež aj dospelí zašportovať. Združenie Richvaldof rado prispelo svojou prácou a nápadom k lepšiemu využitiu asfaltového ihriska pri škole. 

Na ihrisku sú nakreslené čiary pre hranie volejbalu, tenisu a basketbalu, nainštalované stĺpiky pre sieť a v jari pribudla aj skrinka so sieťkou a nastaviteľnými úchytami. Veríme, že ihrisko bude pre športovanie Richvaldžanov hojne využívané, udržiavané a naša snaha ďalej zveľaďovaná

Vďaka hasičom za bedňu a všetkým, ktorí pomohli, no nezmestili sa na fotky:) 

Maľovanie čiar ...
Maľovanie čiar ...
Maľovanie čiar ...
Maľovanie čiar ...
Maľovanie čiar ...
Maľovanie čiar ...
Maľovanie čiar ...
Maľovanie čiar ...
Maľovanie čiar ...