2. Richvaldská šarkaniáda

Aj v hlbokej jeseni sa ešte stihlo ukázať slnko a trošku aj prepotrebný vietor:)

Sme veľmi radi, že z Richvaldskej šarkaniády sa pomaly stáva tradícia a milé spestrenie jesenného víkendu.

2. Richvaldská ...
2. Richvaldská ...
2. Richvaldská ...
2. Richvaldská ...
2. Richvaldská ...
2. Richvaldská ...
2. Richvaldská ...
2. Richvaldská ...
2. Richvaldská ...
2. Richvaldská ...
2. Richvaldská ...
2. Richvaldská ...
2. Richvaldská ...
2. Richvaldská ...
2. Richvaldská ...
2. Richvaldská ...
2. Richvaldská ...
2. Richvaldská ...

Ktorí ste verní účastníci šarkaniády, pozrite sa, ako ste za rok vyrástli;)