Novinky

Časový harmonogram premietaní filmov - Jeden svet Richvald 2016

Sobota, 20.2.2016

17:00 LoveMEATender Manu Coeman, Belgicko, 2011, 63 min., francúzsky, anglicky (slovenské titulky)

18:15 Jednoduché šťastie Daniela Meressa Rusnoková, Slovensko, 2014, 30 min., slovensky (anglické titulky)

19:00 Ťažko uveriteľné Ken Stone, USA, 2015, 56 min., anglicky (slovenské titulky)

20:10 Vtedy v Bratislave Tereza Križková, Slovensko, 2015, 40 min., slovensky (anglické titulky)

  

Nedeľa, 21.2.2016

15:30 Bojovníci zo severu Søren Steen Jespersen, Nasib Farah, Dánsko, Somálsko, 2014, 58 min., arabsky, dánsky, anglicky, holandsky, fínsky, nórsky (české titulky)

16:45 Palestínsky maratón Simon Caspersen, Johan Blem Larsen, Dánsko, 2014, 58 min., arabsky, dánsky, anglicky (české titulky)

18:00 Anton Srholec Alena Čermáková, Slovensko, 2015, 96 min., slovensky

Po pozretí filmu bude ešte nasledovať diskusia so zaujímavými hosťami, ThDr. Matejom Oráčom, PhD., ktorý sa venuje výskumu perzekúcií evanjelických a. v. duchovných a pôsobeniu Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. rokoch 1945 – 1989 a Mgr. Zuzanou Kmecikovou, študovanou historičkou, v šúčastnosti učiteľkou dejepisu a občianskej náuky na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove.